Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

Facebook ikon Akadálymentes verzió ikon

Letölthető dokumentumok

Stratégia

Az Élet Úton Programról

Élethosszig tartó tanulásAz Élet Úton, a biztonságos közlekedésre felkészítés programja az élethosszig tartó tanulást tűzi ki célul, az életkori sajátosságoknak megfelelő nevelést és oktatást kisgyermekkortól idős felnőttkorig.
Miután ez a program (eredményeit tekintve) csak közép-, illetve hosszú távon értelmezhető, ezért egyik legfontosabb célcsoportját a gyermekek alkotják. Az ő képzésük a jövő közlekedési kultúrájának alapja. Természetesen a további korcsoportok is fontosak és hangsúlyosak a programban. A fiatal felnőttek a gépjárművezető képzésben találkozhatnak célzott információkkal. Az aktív felnőtt lakosságot (akik kulcsszereplők a rövidebb időtávon véghez vihető pozitív változásokhoz) a megelőzési célú és tudásfrissítő információkkal szólítja meg a program. De nem feledkezik meg az idősebb közlekedőkről sem, akik számának növekedése új kihívást jelent a közlekedésbiztonság területén.

Lépésről lépésreA közlekedésre felkészítés során oktatni, nevelni, képezni és informálni kell a közlekedőket. A program modulárisan, a fejlettségi szinthez igazodva alapozza meg a felnőttkori helyes közlekedési morált, de nem áll meg itt, hanem ötleteket ad a szinten tartáshoz és fejlesztéshez is.Legfontosabb alapelve, hogy a törvényi kötelezettség okán állami feladatként megjelenő közlekedésre nevelést és a járművezető képzést egységes rendszerként kezeli. Ez azt jelenti, hogy közlekedésre nevelés alapozza meg a járművezető képzést, illetve a közlekedési rendszer egészét. Az Élet Úton program új szemlélete segítséget nyújt az iskoláknak is, mivel az eddigi – talán elégtelennek is nevezhető – támogatottságuk kiegészül több intézmény és szakmai szervezet közreműködésével.

PartnerségAhhoz, hogy a program minél teljesebben fedhesse le a közlekedésre felkészítés területét, a lehető legteljesebb mértékben és a leghatékonyabban kell elérnie a közlekedőket és a lakosságot. Minden partner a saját akciójával, programjával vagy vállalásával járul hozzá a program sikeréhez. A program a partnerek tevékenységét nem határozza meg, csak a tevékenységüket úgy illeszti a teljes rendszerbe, hogy annak és a programnak a hatékonyságát növelje. A programhoz csatlakozott és csatlakozó partnerek a csatornát biztosítják ehhez saját tevékenységükkel.