Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

Facebook ikon Akadálymentes verzió ikon

Öt éves az Élet Úton program

Öt évvel ezelőtt indult az Élet Úton, a biztonságos közlekedésre felkészítés programja, melyet a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretein belül indított útjára 2011 áprilisában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, együttműködve az ORFK – Országos Baleset-megelőzési Bizottsággal, a Nemzeti Közlekedési Hatósággal, illetve a Közlekedéstudományi Intézettel. Az évforduló alkalmából a Közlekedéstudományi Intézet 2016. április 12-én ünnepi találkozót és szakmai fórumot szervezett a program partnerei számára. A partnertalálkozó célja az Élet Úton program eddigi eredményeinek és a soron következő feladatainak közös áttekintése volt.A rendezvényt Tóth Viktória, a Közlekedéstudományi Intézet Közlekedésbiztonsági Központjának munkatársa és az Élet Úton Program kapcsolattartója nyitotta meg, és egyúttal röviden összegezte a program eddigi történetét, amely során korábban nem tapasztalt összefogás valósult meg az állami intézmények, civil szervezetek és gazdasági szereplők között. A program határozott célja, hogy az új erőforrások felkutatása helyett a meglévő lehetőségek koordinációjával növelje a közlekedésbiztonság javításának, illetve a közlekedők felkészítésének hatékonyságát, miközben mindenki az általa vállalt feladatokat végzi. „Az eddigi eredmények szerint a megszületett program megerősödött a lelkes és tenni akaró, mára már több mint ötven partner munkájának köszönhetően” – hangsúlyozta Tóth Viktória, hozzátéve, hogy a folyamatos akciók, az eddig megvalósult programok és jelenleg is futó projektek mellett elkészültek azok a szakértői elemzések is, amelyek a program szakmai hátterét biztosító módszertant fektetik le.


Tóth Viktória, a Közlekedéstudományi Intézet Közlekedésbiztonsági Központjának munkatársa

Az ORFK–OBB szerepvállalása a közlekedésre nevelésben


Berzai Zsolt rendőr alezredes

A szervezett baleset-megelőzési tevékenység több mint négy évtizedes múltra tekint vissza hazánkban: 1972-től az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács végezte, majd 1992 óta az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság látja el e feladatot nemzetközileg is elismert színvonalon. Ennek tükrében magától értetődő, hogy a bizottság az Élet Úton partnerségek is oszlopos tagját képezi. Ennek szellemében Berzai Zsolt rendőr alezredes mutatta be az ORFK–OBB legsikeresebb kapcsolódó programjait. Elsőként „Az iskola rendőre” programot említette meg, amely nagy múltra tekint vissza, és a 2015/2016. tanévben is folytatódott 2829 általános iskola és 92 középiskola részvételével. Az ismeretátadást 2219 rendőr biztosítja a gyerekeknek. Az iskolához kapcsolódik a bizottság rendszeres tanévindító kampánya is, amelynek keretében 2015 szeptemberében összesen 1493 helyszínen 1610 rendőr teljesített szolgálatot az iskolák környékén, tevékenységüket pedig 945 polgárőr is segítette. A fokozott rendőri és polgárőri jelenlét célja a tanév kezdetekor megnövekvő forgalom biztonságának elősegítése az iskolák környékén, és ezt a törekvést siker koronázta: 2015 szeptemberében nem történt olyan halálos kimenetelű közúti közlekedési gyermekbaleset Magyarország közútjain, amely a tanévkezdéssel összefüggésbe hozható.

Évről évre ezer középiskolás közlekedési ismereteinek bővítését és első segédmotor-kerékpáros jogosítványának ingyenes megszerzését támogatja a Sulimoped, amely szintén hagyományosnak nevezhető OBB program. Az elmúlt tanévben az ezer főből 872 tanuló szerezte meg az „AM” kategóriás vezetői engedélyét (87 %-os arány). A 2015/2016. tanévben a cél a 90%-ot meghaladó eredményesség elérése.
Berzai Zsolt a „Közlekedik a család” országos vetélkedősorozatot is bemutatta, amely 2016-ban már ötödik alkalommal kerül megrendezésre, és elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a közlekedésbiztonság, illetve a generációk közötti együttműködés fontosságára. A kétfordulós vetélkedőre egy- vagy többgyermekes családok nevezhetnek (6–17 év közötti gyermekkel). Az első forduló megyei szintű selejtező, a második forduló pedig maga az országos döntő, amelyen többféle elméleti és gyakorlati feladat – pl. elméleti tesztlap kitöltése, különböző autós és kerékpáros megmérettetések – várja a döntősöket. A főnyeremény egy Skoda gépkocsi, amelyet a Porsche Hungária, az ORFK–OBB és az Autós Nagykoalíció ajánl fel közösen. Mindezek mellett a verseny honlapja – www.kozlekedikacsalad.hu – egy ötfordulós közlekedésbiztonsági online játékot is kínál, amellyel értékes nyereményeket lehet nyerni.

A MobileKids közlekedésbiztonsági program


Hrehus Alexandra, Mercedes-Benz Hungária Kft.

A Mercedes-Benz Hungária Kft. 2012-ben csatlakozott az Élet Úton Programhoz, és célkitűzésként jelölte meg a stuttgarti MobileKids közlekedésbiztonsági program magyarországi integrációját. A külföldön már sikeres, a Daimler AG által 2001-ben életre hívott MobileKids program célja, hogy világszerte játékos és szórakoztató módon tegye fogékonnyá a 4–10 éves korosztályt a mobilitás és a közlekedésbiztonság kérdései iránt. A hazai kezdeményezést Sztipich-Kozári Edina, a Mercedes-Benz Hungária Kft. marketing és PR vezetőjének képviseletében Hrehus Alexandra mutatta be.

Előadása elején leszögezte, hogy az automobil feltalálójaként a Mercedes-Benz kötelességének tekinti a biztonságos járművek gyártását szintúgy, mint a biztonságos közlekedésre nevelést. Előbbi célt szolgálják többek közt a vállalat innovatív járműkoncepciói, a biztonsági utascella és az asszisztensrendszerek, utóbbit pedig az olyan kezdeményezések, mint a MobileKids, a Daimler AG azon globális kezdeményezése, amely nemzetközi viszonylatban tizenöt éve nagyon sikeres. Az egységes koncepcióra épülő program során világszerte több millió gyermek ismerkedhet meg játékos formában a biztonságos közlekedés alapjaival. Németország mellett az első néhány ország, ahol a program elindult, India, Malajzia, Izrael és Olaszország voltak, Magyarországon pedig 2012-ben jelent meg a MobileKids. A kezdeményezés társadalmi hasznosságára való tekintettel a Mercedes-Benz Hungária Kft és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. által kezdeményezett programba a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat is bekapcsolódott, szakmai támogatója pedig az Országos Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága volt. A program nemcsak eszközöket – tananyagot, gyermekfoglalkoztatókat, teszteket, játékokat – biztosított a sikeres közlekedésre neveléshez, de a KTI-vel közösen mintaoktatást is indított több kecskeméti iskolában. Mindezek mellett a MobileKids számos állandó és alkalomszerű rendezvénynek is részese, pl. rendszeresen jelen van a városligeti gyereknapon, a fóti Nemzetközi Lovasterápiás Versenyen, sőt, a zsámbéki Driving Camp területén állandó MoKi sarok üzemel. 

A BKK STARS programja


Bereczky Ákos, a BKK projektmenedzsere

A Budapesti Közlekedési Központ 2014-ben csatlakozott az Élet Úton Programhoz, sőt, a program szakmai támogatását is élvezte egy hároméves európai uniós projekt hazai megvalósításában, a STARS Europe programban, amely a fenntartható közlekedési módokat népszerűsítette az iskolások körében. E programot Bereczky Ákos, a BKK projektmenedzsere mutatta be a közönségnek.

A projekt két, nemzetközileg sikeres kezdeményezés átültetésével törekszik az iskolába járáshoz az aktív közlekedési módok – gyaloglás, kerékpározás – népszerűségét növelni a diákok, a tanárok és a szülők körében. Az általános iskolásoknak szóló „akkreditációs program” az adott iskolai közösség ösztönzésére épít, a középiskolások esetében pedig az „iskolatársak bevonása” programelem a diákok közösségépítő erejét hívja segítségül. A BKK a részt vevő iskolák fenntartható közlekedésért tett törekvéseit egy nemzetközi értékelési rendszer alapján minősíti, a legjobb eredményeket pedig elismeri és díjazza. A projekt népszerűségét mutatja, hogy míg az első programévben nyolc iskola vett részt a programban, a 2014/15-ös tanévben már huszonnégy.

A projekt során az iskolák akcióterveket dolgoztak ki a szemléletformálásra, pl. hétvégi kerékpáros kirándulásokat szerveztek, megtervezték az iskolába vezető útvonalat, sőt, a középiskolások már saját kampányaikat, ötleteiket is kidolgozhatták. Bár a projekt 2016 elején lejárt, a BKK elkötelezett a folytatás iránt, amelyet a rendőrséggel, civil szervezetekkel és egyetemek bevonásával tervez megvalósítani.

Új kihívások és lehetőségek a gyerekek közlekedésre nevelésében


Berta Tamás, a KTI Közlekedésbiztonsági Központjának vezetője

A KTI Közlekedésbiztonsági Központja az Élet Úton Program indulása óta látja el a program koordinációs feladatait, szakmai támogatást nyújt a partnereknek. A központ vezetője, Berta Tamás a program eddigi eredményeit, illetve a program előtt álló új kihívásokat, lehetőségeket ismertette. Előadása nyitó gondolataként megosztotta a program azon vízióját, amely szerint Magyarországon 2030 után egyetlen 14 év alatti gyermek sem veszítené életét közúti közlekedési balesetben. Ehhez elengedhetetlen az idejében megkezdett és megfelelő módszertanra alapozott közlekedésre nevelés, amint azt az ENSZ is már 1978-ban megfogalmazta. A világszervezet a közúti biztonságra nevelés legfontosabb színterének – a család eleinte meghatározó szerepe mellett – az iskolát nevezi meg.

Berta Tamás ennek kapcsán az információk érzékszervi úton történő gyors felfogását, a gyors és helyes döntést, illetve az időben történő célirányos cselekvést nevezte meg mint a balesetek elkerülése szempontjából a legfontosabb képességek, amelyeket a közlekedésre nevelésnek fejlesztenie kell. Ugyanakkor a gyerekek felkészítésére a Nemzeti Alaptanterv által meghatározott 3x45 perces keret nagyon kevés, mutatott rá a közlekedésbiztonsági szakember. A felkészületlenség mértékét Berta Tamás a KTI egy vonatkozó kutatásával támasztotta alá, amely az 1–8. osztályos diákok elvárható tudásszintjét mérte. A monitoring során a 3–4. évfolyamosok által adott helyes válaszok átlaga például 66,4%-os eredményt mutatott. A legrosszabb arányban a kerékpáros közlekedésre vonatkozó kérdéseket válaszolták meg; elsősorban az elsőbbséggel kapcsolatos szabályok okoztak problémát. 

A helyzetértékelést követően Berta Tamás az Élet Úton további feladatait ismertette. Elmondása szerint fontos feladat, hogy közös munkával felépítsék az óvodai és iskolai közlekedésbiztonsági felkészítés modulárisan kialakított oktatási anyagát és rendszerét, valamint a szűkös tanórai keret mellett ki kell alakítani az ösztönzési rendszert és a lehetőséget az egyéni (illetve szülő–gyerek) foglalkozásra is. A gyerekek mellett a felnőtt közlekedők és a szakemberek elérése is fontos feladat; előbbi célcsoportot különböző témájú szemléletformáló kampányokkal, míg az utóbbiakat különböző képzésekkel, illetve a tanárok felkészítésében való szerepvállalásra való ösztönzéssel kell megközelíteni.

A GRSP Magyarország szerepe az Élet Úton Programban


Pausz Ferenc, a GRSP Magyarország ügyvezetője

A partnertalálkozó további előadói sorában szólalt fel Pausz Ferenc, a GRSP Magyarország ügyvezetője. A GRSP Magyarország Egyesület Az Élet Úton Programhoz 2011-ben, az elsők között csatlakozott, és azóta is szoros együttműködés jellemzi a kapcsolatukat. Pausz Ferenc kiemelt néhány példát számos vonatkozó projektjük közül, így például beszámolt arról az óvodai mintaprojektről, amely az óbudai Bóbita Magánóvodával való együttműködésben valósult meg. Az óvoda 2013 elején mobil eszközökből egy kétszáz négyzetméteres tanpályát alakított ki. A tornateremben szituációs játékokat rendeztek, és itt drámapedagógiai eszközökkel kívánták mélyíteni a gyerekek ismereteit.

2016-ban nagyon sajátos projektbe vágta a fejszéjét a GRSP Magyarország: a szervezet hazai börtönökben szervez úgynevezett reintegrációs képzéseket az elítéltek számára. Az egynapos reintegrációs képzéseken elsősorban azok az elítéltek vesznek részt, akiket közlekedéssel kapcsolatos bűncselekmény elkövetése miatt sújtottak szabadságvesztéssel. Az ő körükben igen magas az ittas vezetők aránya. A megfelelő légkör kialakításához a GRSP Magyarország pszichológus munkatársat is bevon, a szakmai előadások tárgya pedig az általános közlekedésbiztonság, az alkoholos vagy drogos befolyásoltság alatti vezetés, illetve a gyorshajtás. Szintén szó esik a közlekedési bűncselekményekről és azok következményeiről, illetve valós balesetek ismertetésével teszik igazán életszerűvé a képzést.

Pausz Ferenc kitért az Országos Polgárőr Szövetség egyik vonatkozó programjára, az „Egy iskola, egy polgárőr” kezdeményezésére is. Az OPSZ 2006-ban hirdette meg a programot, felkérve a pedagógus társadalmat, hogy egymás kölcsönös segítésével valósítsák meg azt. A program fő elemei az általános bűnmegelőzés, a gyermek- és fiatalkori bűnözés, illetve áldozattá válás megelőzése, a drogprevenció, a baleset-megelőzés és közlekedési szabályok betartása. Az elmúlt tíz esztendőben számos, iskolai oktatáson kívüli és azon belüli programmá nőtte ki magát ez a kezdeményezés. Jelenleg 778 iskola és közel ezer pedagógus vesz részt a programban.

Suli Kétkeréken


Simon László, a Honda Safety Hungary ügyvezetője

Simon László, a Honda Safety Hungary ügyvezetője a három évvel ezelőtt a fiatal, 15–18 éves korosztály részére indított baleset-megelőzési programjukat, a „Suli Kétkeréken” programot ismertette előadásában, amelyhez az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Közlekedéstudományi Intézet nyújtott szakmai támogatást. A program az induláskor elsősorban a fővárosi általános és középiskolák diákjait célozta meg. A foglalkozások a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum különtermében kerültek megszervezésre. A nagy érdeklődésre való tekintettel azonban a programot hamar országos léptékűre alakították át, így már vidéki helyszíneken is, minden megyében tartottak oktatást.

A Suli Kétkeréken program keretén belül 2015-ben összesen 182 előadást tartottak, amelyeken 4837 tanuló vett részt, hallgatta meg az előadásokat és gyakorolt a biztosított eszközöken. Az osztályok több mint fele vidékről érkezett. A program sikerét jól mutatta, hogy egy-egy vidéki városból érkezett osztály oktatása után megszaporodott az azonos helységből érkezett jelentkezések száma is, köszönhetően annak, hogy az elégedett diákok és pedagógusok továbbadták a tanfolyam hírét. Az előadás még külön a látásukban korlátozott diákoknak is biztosít hasznos tudásanyagot.

A program megvalósulásának egyedi és kiemelten fontos része, hogy a képzést tapasztalt vezetéstechnikai instruktorok tartják, akik saját tapasztalataikból merítve tudják megismertetni a diákokkal egy-egy baleset elkerülésének lehető legjobb módjait. A képzés interaktív, a tanórák keretében a diákok kezükbe foghatják azokat a védőfelszereléseket, melyek jól alkalmazhatóak a biztonságuk érdekében. megtanulják összehasonlítani az egyes védőeszközöket, és megtanulják, hogyan lehet azokat megfelelően és jól használni.

Az interaktív oktatás után gyakorlatra is lehetősége van a diákoknak, mely során a kerékpárosokat és segédmotoros kerékpárosokat veszélyesen érintő közlekedési szituációkkal találkozhatnak, feladatuk pedig e helyzetek megelőzése, elkerülése. A program az adott pályaszakasz befejeztével konkrét értékelést is végez a hibák visszajátszása mentén.

Elismerések


Bíró József, a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozatának elnöke és Schváb Zoltán, a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) társelnöke

A szakmai előadásokat követően az elismerések ünnepélyes átadása következett. Az okleveleket Schváb Zoltán, a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) társelnöke nyújtott át azoknak, akik az elmúlt években sokat tettek a programért és a hazai közlekedők felkészültségéért. Schváb Zoltán külön kiemelte Bíró József, a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozatának elnöke nevét, aki röviden ismertette a 2015-ben hagyományteremtő szándékkal elindított Közlekedési Kultúra Napját mint az Élet Úton programmal hasonló értékeket valló kezdeményezést. Bíró József mellett elismerő oklevelet vehetett át Hossó Zoltán, Dittel Gábor, Berzai Zsolt, Dobai Sándor, Pintér József és Füredi András.

Új partnerekAz Élet Úton partnertalálkozó utolsó mozzanataként azon vállalatok, közintézmények és civil szervezetek képviselői adták ünnepélyesen aláírásukat, amelyek újonnan csatlakoztak a közlekedésbiztonságra nevelés programjához, név szerint Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, a Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút Zrt., a Heoscont Hungária Kft., a DUE Médiaügynökség, a Kerékpáros Miskolc Egyesület, a Smart Business Solution Kft. és a Vajtáért Közhasznú Egyesület.