Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

Facebook ikon Akadálymentes verzió ikon

IV. Országos Iskolarendőr Szakmai Nap

A rendőrség 2008. szeptember 1-jével hirdette meg „Az iskola rendőre" programot, amely az eddig eltelt kilenc év tapasztalatai alapján nagymértékben segítette a gyermekek védelmére irányuló, átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet. A program célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők felderítése, megszüntetése.

Azonban nemcsak a diákok, de a rendőrök esetében is fontos a folyamatos tudásfrissítés, így 2017.december 12-én negyedik alkalommal rendezte meg az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK–OBB) az Országos Iskolarendőr Szakmai Napot az Országos Rendőr-főkapitányság Teve utcai székházában.


kreatív láthatósági karácsonyfa

A rendezvényt Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány nyitotta meg, majd elismeréseket adott át a 2017. évben kiemelkedő munkát végző iskolarendőröknek. Ezt követően különböző szakmai előadásokra és beszámolókra került sor, amelyek az iskolarendőrök felkészültségét, tájékozottságát és tudását voltak hivatottak bővíteni. Az előadások keretében ismertetésre kerültek többek között a Biztonság hete program, az emberi tényező szerepe és jellemzői a hazai közlekedésbiztonságban, az asszertív kommunikáció és annak hatékony módszerei, egy sikeres Csongrád megyei kampány („Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!”), a „Bringaakadémia” program által nyújtott lehetőségek, valamint az Alpha 1 PRO humanoid robot preventív célokra való felhasználása.

Kitüntetések
A díjak kiosztását megelőzően Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik fáradtságot nem kímélve, aktívan vettek részt a programban, és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a prevenció területén, továbbá biztosította a résztvevőket arról, hogy „Az iskola rendőre” program a jövőben is a kiemelt rendőri feladatok között szerepel.


Papp Károly r. altábornagy kitüntetéseket ad át

Az iskola rendőre a 2017/18-as tanévben és a Biztonság hete
A 2017/2018-as tanévben az „Az iskola rendőre" programban 2120 iskolarendőr segíti a végrehajtást a különböző általános és középfokú tanintézetben – derült ki Berzai Zsolt c. r. alezredes, a program szakmai koordinátorának beszámolójából. A rendőri munka egyik fontos elemeként a szeptemberi tanévkezdéssel egy időben az iskolarendőrök is megkezdték speciális feladataik végrehajtását több mint 2800 közoktatási intézményben. A tanévkezdési kampány keretében például a polgárőrökkel együttműködésben közel 1600 helyszínen segítették a gyerekek biztonságos iskola körüli közlekedését, aminek eredményeképpen egyetlen halálos kimenetelű közlekedési gyermekbaleset sem következett be 2017 szeptemberében. Berzai Zsolt ismertette a tanév során megvalósuló országos közlekedésbiztonsági rendezvényeket. Ezek közt szerepel egy közlekedésbiztonsági rajzpályázat, a középiskolás közlekedésbiztonsági kupa, a Kerékpáros Iskola Kupa, a „Közlekedik a család” közlekedésbiztonsági családi vetélkedő, valamint a SuliMoped program; ez utóbbi ezer tanulónak nyújt lehetőséget a segédmotor-kerékpáros vezetői engedély ingyenes megszerzésére. Berzai Zsolt kiemelte az „Üzenet a biztonságért” című együttműködésüket is, amelynek keretében egy szolnoki ifjúsági tánccsapat bűn- és baleset-megelőzési témájú táncprodukciókat mutat be az ország számos pontján. E teltházas programok mindig megérintik középiskolás diákokat, és a drámai hatást kiváltó táncelőadások mellett felkészült szakemberek is a diákok rendelkezésére állnak a prevenció lehetőségeinek átbeszéléséhez. 

Berzai Zsolt a Biztonság Hetére is kitért beszámolójában, amelyet a Magyar Biztosítók Szövetségének kezdeményezésére és velük való együttműködésben rendeztek meg 2017. szeptember 18–22. között az ország több pontján. A bűn- és baleset-megelőzési ismereteket átadó gyermekrendezvényekhez számos helyszínen csatlakoztak a katasztrófavédelem, a Vöröskereszt és egyéb szervezetek munkatársai is, a tervek szerint pedig jövőre valamennyi megyében lesz hasonló jellegű program szeptemberben.


Berzai Zsolt c. r. alezredes, a program szakmai koordinátora

Az emberi tényező szerepe a közlekedésbiztonságban
Az emberi tényező 99,4%-ban játszik szerepet a közlekedési balesetek bekövetkezésében – e tény ismertetésével nyitotta előadását Berta Tamás, a Közlekedéstudományi Intézet Közlekedésbiztonsági Kutatóközpont vezetője, hozzátéve, hogy a KTI által végzett kutatás és becslés szerint az emberi hiba a balesetek 60%-ában pedig egyenesen az elsősleges ok. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a 0–17 évesek körében 2010 és 2016 között a meghalt gyerekek számában nem figyelhető meg trendszerű változás, sőt, a megsérült gyerekek száma nő, ezért szükséges még behatóbban foglalkozni a gyermekek (és szüleik) szakszerű felkészítésével. Mindazonáltal jó hír, hogy a személygépkocsiban utazó gyermekek védettsége 1993 és 2015 között folyamatos javult, noha még mindig van lehetőség a továbbfejlődésre.

Berta Tamás ezt követően a KTI egy sajátos kutatásának eredményeit is ismertette, amely fontos információt jelent az iskolarendőröknek is. A szóban forgó kutatás a diákok korcsoportonként elvárható közlekedési tudásszintjét vizsgálta, és ez megdöbbentő eredményekhez vezetett. Általánosan elmondható, hogy az elvárthoz képest a kiskorúak tudásszintje mindössze a 86%-ot éri el. Korcsoportonként természetesen különbözik az eredmény, így például míg az óvodások tudása messze a legjobb (az elvárható tudásszinthez képest) – ők négyes vagy négyötödös osztályzatot kapnának –, addig a kisiskolások már csak háromnegyedeset, a felsős általános iskolások (akik a kerékpár révén gyakran már önálló közlekedőnek minősülnek) hármast, a középiskolások pedig már alig kapnák meg a kettest. A 15–18 év közötti korosztálynál már nemcsak az elvárható közlekedési ismeretek hiánya, de a biztonságos közlekedéshez való hozzáállásuk is aggodalomra ad okot: a felmérésben résztvevő középiskolások közel 40%-a elfogadhatónak tartja az ittas vezetést, illetve a lakott területen kívüli gyorshajtást, 11%-uk nem csatolja be a biztonsági övét – ugyanakkor a vezetés közbeni telefonálást háromnegyedük elutasítja.

Berta Tamás a felmérés eredményeihez kapcsolódóan számos olyan kezdeményezésre is kitért – pl. Biztonságos Óvoda program, Mobile Kids program, SuliMoped – amelyek eredményesen igyekszenek fejleszteni a kiskorúak közlekedési felkészültségét.


Berta Tamás, a Közlekedéstudományi Intézet Közlekedésbiztonsági Kutatóközpont vezetője

Az asszertív kommunikáció titkai
Nem elég a megfelelő ismeretanyaggal rendelkezni, azt át is kell tudni adni, és ebben segíthet az asszertív kommunikáció, amihez Tar Tímea Tünde pedagógia szakos tanár nyújtott tanácsokat és tippeket. Előadásában összehasonlította a kommunikációs stílusok három alaptípusát, a passzív, asszertív és agresszív kommunikációt, rámutatva, hogy ezek közül a kellő határozottsággal, őszinteséggel és nyíltsággal jellemezhető asszertív kommunikáció lehet a legeredményesebb. Ezzel a kommunikációs stílussal ugyanis sikersebben kezelhetőek a kihívást jelentő, szorongást keltő helyzetek, illetve megfelelő formában nyújt és fogad kritikát. Az asszertív kommunikáció alapfeltétele az aktív, értő figyelem és a visszajelzés nyújtása a másik számára, illetve annak világos megfogalmazása, amit el szeretnénk érni. Hátráltatja ugyanakkor a kommunikáció hatékonyságát az olyan megközelítések alkalmazása – főleg ha gyerekekkel történő konfliktusmegoldásról van szó –, mint az általánosítás, a minősítés, a (megalapozatlan) következtetések levonása, a hosszú erkölcsi leírások. Az asszertív kommunikáció fő eszköze már az ókori szónokok esetében is a meggyőző üzenet volt, amelyben az üzenet forrása egyenes, megbízható személy, az üzenet mindig a logika szabálya szerint épül el, és megragadja a közönség érzéseit.

Tar Tímea Tünde előadása zárásaképpen néhány további jó tanáccsal látta el a hallgatóságot: kommunikáció során mindig legyünk konkrétak, beszéljünk egyes szám első személyben, válasszuk ki a megfelelő alkalmat közlendőnk átadására, ragaszkodjunk az őszinteséghez, ügyeljünk a szemkontaktusra, és ne féljünk megosztani a véleményünket.


Tar Tímea Tünde pedagógia szakos tanár

KEVE – "Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!"
Egyedülálló iskolai kezdeményezést mutatott be kollégáinak Vad Róbert r. őrnagy, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti kiemelt főelőadója: egy olyan közlekedésre nevelési program kidolgozásába és megvalósításába fogtak, amely a tankerületekkel és a pedagógusokkal együttműködve szisztematikusan felépített tananyag létrehozására törekszik felmenő rendszerben a nyolc általános iskolai évfolyam mindegyike számára. Jelenleg a program próbaüzemben fut egy-egy helyi iskolában havi rendszerességű iskolai foglalkozásokkal. A KEVE célja egy olyan önjáró tantárgy biztosítása a pedagógusok számára a nyolc év során, amely a biztonságos közlekedésre való felkészítés minden lényegi elemét érinti. Vad Róberthez csatlakozva Kiss László, az egyik helyi iskola igazgatója rámutatott arra, hogy a NAT szerint a pedagógusoknak nemcsak a gyermekek oktatása, de a nevelése is feladata, és ebbe beletartozik a közlekedésbiztonsági nevelés is, amit akár a különböző tantárgyak keretében is meg lehet valósítani.


Vad Róbert r. őrnagy, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti kiemelt főelőadója

BringaAkadémia
A NAT az általános iskolák számára évente három tanórányi közlekedésre nevelési tevékenységet ír elő, ami önmagában is kevés, nem beszélve arról, hogy sok esetben maguk a pedagógusok sincsenek minden esetben felkészülve a megfelelő ismeretek megfelelő átadására – szögezte le előadása elején Abelovszky Tamás, a BringaAkadémia program vezetője. Ezt a helyzetet kívánják orvosolni BringaAkamémia program nyújtotta lehetőségek, amelyek akár önálló tantárgyként, akár más tanórákba beépítve vagy szakkörök, iskolarendőr-foglalkozások, esetleg nyári táborok keretében segíthetik a gyerekeket abban, hogy gyakorlott kerékpárhasználókká és ezáltal biztonságos önálló közlekedőkké váljanak. Emellett a BringaAkadémia akkreditált pedagógus-továbbképzést és roadshow formájában ismeretátadó projektnapokat is kínál a 9–12 éves gyerekeknek, illetve tanáraiknak. A program elméleti és gyakorlati ismeretanyagokat egyaránt tartalmaz, így a vonatkozó és lényeges KRESZ-szabályok átadása mellett kerékpár-technikai alapismeretek, gyakorlati kerékpár-kezelési ismeretek és túrázási alapismeretek alkotják a program gerincét. Mindehhez a BringaAkadémia különböző segédanyagokat – oktatói kézikönyv, munkafüzet, online oktatóvideók – is biztosít, illetve játékos, interaktív, csoportos módszereket alkalmaz.


Abelovszky Tamás, a BringaAkadémia program vezetője

Szolgálatban Robot Robi
Igazi kuriózumot mutatott be a közönségnek Erdős Csaba, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság előadója: egy Alpha 1 PRO típusú humanoid robotot, avagy rövidebb nevén Robot Robit hozta el magával a szakmai napra. A beszélő, világító, karjelzéseket adó robot célja a gyermekek figyelmének a megragadása, és az eddigi tapasztalatok alapján Robot Robi képes is erre: pusztán a jelenléte már elég ahhoz, hogy a diákok nagyobb érdeklődést tanúsítsanak az adott program „élő” előadói felé is. A robot ugyanakkor nemcsak az általános és középiskolában, de a felnőtt lakosság körében is bevethető, mert még a nagykorúak figyelmét is azonnal megragadja. Rengeteg előre programozott mozdulatsort tud végrehajtani, illetve előre elkészített szöveget elmondani, így egy-egy programot könnyen az adott hallgatósághoz lehet igazítani. Erdős Csaba azt is elmondta, hogy jelenleg közös programadatbázison dolgoznak, amelyből minden rendőrkapitányság kiválaszthatja a szükséges előre megírt programot, és feltelepítheti azt a saját robotjára.


Erdős Csaba, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság előadója

Vöröskereszt: „Kékben és Pirosban – prevenció és akció”
Az ORFK–OBB és a Magyar Vöröskereszt együttműködése már hagyományosnak mondható a baleset-megelőzési szemléletformálás területén. Lovászi Anett, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének mozgalmi-, ifjúsági- és önkéntes koordinátora előadásában bepillantást nyújtott azokba a gyerekeknek szóló kreatív és interaktív programokba, amelyek az élménynyújtáson keresztül törekszenek arra, hogy érzékenyítsék őket a prevenció és akció különböző területeit illetően. E programok során többek közt közlekedésbiztonsági és életmentő szituációkat vázolnak fel, balesetet szimulálnak, sebimitációt alkalmaznak, mindezt azért, hogy gyakorlati jellegű tapasztalatot biztosítsanak a résztvevőknek, akik ezt követően nagyobb kompetenciával cselekedhetnek egy esetleges valós helyzetben. A Vöröskereszt még olyan különleges gerilla-baleseti szimulációkat is végez, ahol a közönség nincs előre beavatva abba, hogy csupán fiktív elsősegély-nyújtási helyzetről van szó. A szervezet tevékenységével számos területen lehet találkozni a vezetői engedély megszerzésének folyamatától kezdve a családi napokon és pályaválasztási kiállításon keresztül a városi rendezvényekig és fesztiválokig.
Lovászi Anett kitért a bázisovi és bázisiskola programjaikra is, amelynek keretében 2010 óta hetven óvoda és 2001 óta körülbelül kétszáz iskola gyermekei számára nyújtottak szemléletformáló programokat elsősegélynyújtás, biztonságos közlekedés és egészséges életmód témákban, a szülők is bevonva.


Lovászi Anett, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének mozgalmi-, ifjúsági- és önkéntes koordinátora

szöveg: Váczi Vincent, Gégény István
fotó: Váczi Vincent