Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

Facebook ikon Akadálymentes verzió ikon

Biztonságos Óvoda Program 2018

Szakértők szerint teljesen egyértelmű összefüggés mutatható ki a közlekedésre nevelés és a gépjárművezető-képzés között: azok, akik részesültek előzetes közlekedésre nevelésben, lényegesen könnyebben sajátítják el a gépjárművezetést. A biztonságos közlekedéshez is elengedhetetlen a megfelelő felkészítés, és bizonyított tény, hogy már óvodás kortól fontos az érzékenyítés megkezdése. Az Élet Úton Program stratégiájába illeszkedve a Biztonságos Óvoda Program 2016-ban indult a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kezdeményezésére, így 2018-ban a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) már harmadik alkalommal valósította meg.

A program azon távlati cél elérésének egyik megalapozó tevékenysége, hogy a hazai közúti közlekedési kultúra, a közlekedők biztonságorientált felkészültsége a legfejlettebb országok szintjére emelkedjen. Ennek érdekében a megfelelő felkészítés már a legkisebb korcsoporttól kezdve tudatos munkát igényel. A Biztonságos Óvoda Program további célja, hogy az óvodákban ösztönözze és segítse a közlekedésre nevelés megvalósítását, és ehhez támogatást adjon az óvodapedagógusoknak a munkához. Mivel óvodás korban még nem beszélhetünk önálló közlekedésről, ezért a korosztálynak megfelelően az alapok elsajátításához módszertani anyagot dolgoztunk ki, amely eszközként szolgál az óvodapedagógusoknak az ismeretek átadásában. A program az óvodapedagógusok mellett az óvodás korosztály és a szülők megszólítására is alkalmas a legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztésére érdekében. További programelemet jelent a résztvevő óvodákkal való folyamatos kapcsolattartás és utógondozás is.
 


A programra 2016-ban és 2017-ben pályázatot írtunk ki, megyénként és Budapesten 10-10, azaz összesen 200 óvoda bevonását vállalva. 2016-ban a 328 érvényes pályázatot leadott óvoda közül 200 óvoda került kiválasztásra az ország egész területéről, míg a 2017-ben már 480-an jelentkeztek. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2018-ban az előző évben ki nem választott intézményeknek hirdettük meg újra a lehetőséget, a 280 intézmény közül pedig 210-en erősítették meg pályázatuk fenntartását. A program során felkészített trénerek keresték fel az óvodákat, és konzultációt tartottak az óvodapedagógusoknak a témakörről, továbbá megvalósítottak egy mintafoglalkozást, bemutatva, hogy a közlekedés a gyermekek számára érdekes és motiváló témakör lehet, illetve rengeteg játékos feladatot is az óvodák rendelkezésére bocsátottunk az ismeretek átadását elősegítendő. Az óvodák a további munkához a gyermekeknek szóló "OviJogsit" és abba ragasztható matricákat kaptak, ami a gyermekek motiváltságát növeli. Emellett egy magasságmérőt is készítettünk számukra, amin a gyermekek testmagasságához mérten a megfelelő gyermekbiztonsági rendszerek (gyermekülés, ülésmagasító) használatáról, illetve a testmagasságukhoz illő kerékpárméretekről kapnak információt. A program végén a tréner és a pedagógusok egy ún. monitoring kérdőív segítségével felmérték a gyermekek tudását, közlekedési ismereteit, amiből megismertük a gyermekek aktuális ismeretszintjét az elvárt ismeretekhez képest. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján idén a KTI által összeállított módszertani segédlet további foglalkozásvázlatokkal, a beküldött jó gyakorlatokkal és az ötletpályázatokból válogatott gyakorlati ötletekkel egészült ki. Továbbá maga a módszertan is bővült az eddig kitöltött monitoring kérdőívek kiértékelésével, az elmúlt évek eredményeinek összehasonlításával, illetve az ezekre alapozott további javaslatokkal.

Mivel 2018 a Családok Éve, a szülőknek is készült egy tájékoztató anyag a programról és a téma fontosságáról, amelyet a trénereken keresztül mind a 210 óvodába eljuttatunk.

2018-ban is volt lehetőség újabb ötletpályázat benyújtására, amely „Óvoda és család – Együtt a közlekedésbiztonságért” címmel került meghirdetésre a jelentkezését fenntartó és a programba bekerülő 210 óvoda számára. Azt vártuk az óvodáktól, hogy mutassák be, hogyan építik vagy építenék be a nevelési programjukba a biztonságos közlekedésre nevelést, illetve hogy hogyan vonják, vonnák be ebbe a szülőket. Fontos szempont volt, hogy a bemutatott program, tevékenység az óvodások mindennapi tevékenységébe valóban integrálható legyen, emellett pedig a kreativitást és az egyediséget is pontoztuk. Az ötletpályázat beadására minden óvodának adottságaitól, lehetőségeitől és eszközkészletétől függetlenül lehetősége volt. 2018-ban összesen 45 óvoda küldte be az ötleteit, amelyből előre meghatározott szempontrendszer alapján 5 nyertes került kiválasztásra a szakmai zsűri által. Az első 5 nyertes pályázó komplex KRESZ pályát és egy mágnestáblát nyert.

Orosz Viktória